GeoSen

     

Projekt „Sztuczna inteligencja i geodane dla sensybilizacji lokalnych społeczności na rzecz zrównoważonego rozwoju przestrzennego(GeoSen) ma na celu wspieranie procesów nowoczesnego planowania przestrzennego przy zastosowaniu sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence, AI), zarówno na poziomie lokalnym (gminy), jak i regionalnym. Systemy sztucznej inteligencji połączone z teledetekcją umożliwiają w sposób ciągły rejestrowanie, rozpoznawanie wzorców i śledzenie zmian strukturalnych oraz zmian pokrycia i zagospodarowania terenu, a także zaobserwowanie relacji miejsko-wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym. Zastosowana technologia umożliwi zarządzanie dużymi zbiorami danych oraz prowadzenie monitoringu zmian zagospodarowania i pokrycia terenu w sposób automatyczny i ciągły.

W projekcie GeoSen przewiduje się wykorzystywanie w pozyskiwaniu i analizie danych systemów informacji przestrzennych. Będą one służyły zarówno do monitorowania, jak i zarządzania danymi, co stanowi element kluczowy biorąc pod uwagę priorytet gospodarowania przestrzenią w sposób zrównoważony.

Realizowany projekt przyczyni się do racjonalnego gospodarowania przestrzenią, co przekłada się na realizację paradygmatu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich oraz kreowania tzw. „inteligentnych wiosek” (ang. Smart Villages). Ponadto projekt będzie wspierał realizację podnoszonych na poziomie Komisji Europejskiej postulatów oraz aspiracji do osiągnięcia Europejskiego Zielonego Ładu (ang. European Green Deal).

#

#

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu 4. Konkurs polsko-niemieckiej współpracy bilateralnej.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: dr inż. Karol Król