Partnerzy

Projekt „Sztuczna inteligencja i geodane dla sensybilizacji lokalnych społeczności na rzecz zrównoważonego rozwoju przestrzennego” (GeoSen) koncentruje się na współpracy i tworzeniu sieci badawczych, co możliwe jest dzięki wspólnie realizowanym badaniom na obszarze Polski i Niemiec. Biorą w nim udział następujące jednostki naukowe oraz MŚP tworzące:

1) polskie konsorcjum:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu (UR) – lider,

GEOMATIC Michał Wyczałek–Jagiełło (GEOM);

2) niemieckie konsorcjum:

Uniwersytet Techniczny w Darmstadt, Departmet of Land Management (DLM) – lider, Artificial intelligence and geodata to raise awareness for sustainable spatial development (GeoSen)

CORAmaps GmbH (CORA).

Współpraca przedsiębiorców uczestniczących w projekcie jest komplementarna i prowadzi do wymiany doświadczeń oraz pozwala na długofalową współpracę w ramach projektu.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: dr inż. Karol Król