O projekcie

Celem projektu „Sztuczna inteligencja i geodane dla sensybilizacji lokalnych społeczności na rzecz zrównoważonego rozwoju przestrzennego” (GeoSen) jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania (systemu) informatycznego, który za pomocą wybranych narzędzi i dedykowanych algorytmów obliczeniowych pozwoli identyfikować zmiany zagospodarowania i pokrycia terenu. Materiał badawczy w tym zakresie stanowić będą dane teledetekcyjne z różnych poziomów oraz o różnych rozdzielczościach, przetwarzane przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Opracowane algorytmy zostaną następnie zaimplementowane w interaktywną platformę, która umożliwi wizualizację oraz weryfikację wyników analiz. Platforma ta przyczyni się do wzrostu aktywności stron biorących udział w procesie planowania przestrzennego, a w konsekwencji do efektywnego i zrównoważonego wykorzystania przestrzeni i jej zasobów. Projekt wpłynie na wzmocnienie obszarów wiejskich w Polsce i w Niemczech oraz na wzrost stopnia cyfryzacji gospodarki na tych terenach (tzw. cyfrowy GreenTech). Opracowane produkty, stanowić będą wsparcie procesu planowania przestrzennego zarówno na poziomie lokalnym jak i regionalnym.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: dr inż. Karol Król