Publikacje

Publikacje i konferencje

  • Cegielska, K., Kukulska-Kozieł, A. Hernik, J. (2024). Green Neighbourhood Sustainability Index – A measure of the balance between anthropogenic pressure and ecological relevance. Ecological Indicators, 160, 111815. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2024.111815
  • Król, K.; Kukulska-Kozieł, A.; Cegielska, K.; Salata, T.; Hernik, J. (2024). Turbulent Events Effects: Socioeconomic Changes in Southern Poland as Captured by the LSED Index. Sustainability, 16(1), 38. https://doi.org/10.3390/su16010038
  • Hernik, J., Kukulska-Kozieł, A., Cegielska, K., Salata, T., Król, K. (2023). Artificial intelligence and geodata for sensibilisation of local communities for sustainable spatial development – reflections from project activities. In: The 3rd Workshop of Asian Young Geographers: Geospatial sciences for land management. December 16th-17th, 2023. Program Book
  • Hernik, J., Linke, H-J., Król, K., Salata, T., Kukulska-Kozieł, A., Cegielska, K. (2023). Artificial Intelligence and Geodata for Local Community Sensibilization to ustainable Spatial Development. In: Proceedings of the 41st International Business Information Management Association Computer Science Conference (IBIMA), 26-27 June 2023, Granada, Spain, pp. 78-84. (ISSN: 2767-9640). https://doi.org/10.6084/m9.figshare.23925030

The research was carried out as part of the scientific project entitled: Artificial intelligence and geodata for sensibilisation of local communities for sustainable spatial development GeoSen (WPN/4/65/GEOSEN/2022) cofinanced by The National Centre for Research and Development in Poland from the 4th German – Polish call for bilateral R&D cooperation in the field of digitization of the economy.


Zapraszamy do lektury publikacji, która powstała we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Artykuł pt. Exploring green areas in Polish cities in context of anthropogenic land use changes opublikowano w prestiżowym czasopiśmie The Anthropocene Review @SAGE.

Celem pracy było zbadanie przestrzenno-czasowych zmian terenów zieleni w polskich miastach. Badania przeprowadzono w skali makro (dla wszystkich 936 polskich miast) i w skali mikro (na przykładzie dwóch miast: Krakowa i Torunia) w latach 2006-2018.

Noszczyk, T., Cegielska, K., Rogatka, K., Starczewski, T. (2022). Exploring green areas in Polish cities in context of anthropogenic land use changes. The Anthropocene Review. https://doi.org/10.1177/20530196221112137 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: dr inż. Karol Król