Lipiec 2023
Udostępnij:

Zespół projektowy z URK z wizytą w TU Darmstadt


Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu jest liderem projektu „Sztuczna inteligencja i geodane dla sensybilizacji lokalnych społeczności na rzecz zrównoważonego rozwoju przestrzennego (GeoSen)” (2022–2024) współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach programu 4. Konkurs polsko-niemieckiej współpracy bilateralnej.

W ramach projektu GeoSen odbyło się seminarium na TU Darmstadt w dniach 17-19 lipca 2023 r. Podczas seminarium wspólnie z partnerami niemieckimi omówiliśmy dotychczasowy przebieg projektu oraz zrealizowane zadania. Ponadto uczestniczyliśmy w wyjeździe terenowym, aby zapoznać się z obszarami badań strony niemieckiej. Zespół projektowy został przyjęty w Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency, ESA) – oddział ESOC, European Space Operations Centre – Europejskie Centrum Operacji Kosmicznych w Darmstadt.

# # # #

Projekt GeoSen ma na celu wspieranie procesów nowoczesnego planowania przestrzennego przy zastosowaniu sztucznej inteligencji zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym. Systemy sztucznej inteligencji połączone z teledetekcją umożliwiają w sposób ciągły rejestrowanie, rozpoznawanie wzorców i śledzenie zmian strukturalnych oraz zmian pokrycia i zagospodarowania terenu, a także zaobserwowanie relacji miejsko-wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym. Zastosowana technologia umożliwi zarządzanie dużymi zbiorami danych oraz prowadzenie monitoringu zmian zagospodarowania i pokrycia terenu w sposób automatyczny i ciągły.

Program seminarium

Galeria fotografii

 

Partnerzy projektu

1) polskie konsorcjum:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu (UR) – lider,

GEOMATIC Michał Wyczałek–Jagiełło (GEOM);

2) niemieckie konsorcjum:

Uniwersytet Techniczny w Darmstadt, Departmet of Land Management (DLM) – lider, Artificial intelligence and geodata to raise awareness for sustainable spatial development (GeoSen),

CORAmaps GmbH (CORA).

 

#

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: dr inż. Karol Król